Samochód odrestaurowany w 2011r. po 11-latach prób jego odbudowy.
Bajeczny samochód z pocz?tku ubieg?ego wieku. Stylowy, niepowtarzalny kszta?t.
Wersja dwu drzwiowa, czteroosobowa z du?? ilo?ci? miejsca dla pasa?erów.

 

 maillot de foot